Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nieuwsbrief juli 2018

Gepost 2018/10/06

Zie link voor nieuwsbrief met foto's

 

Dorpsgesprek energietransitie
Nederhorst den Berg

Op dinsdagavond 12 juni was het dorpsgesprek in Nederhorst den Berg met een informatief programma en veel ruimte voor gesprek.

 

Te gast bij VV Nederhorst

Onze gastheer Eric Jan Hennis kondigde aan dat het voetbalcomplex Nederhorst ook aan de slag gaat met zonnepanelen.

 

De energiecooperatie

Anne-Marie Poorthuis introduceerde de energie coöperatie en nodigt uit om als dorp samen te staan voor de energietransitie, zowel energie bewustzijn, energiebesparing als energieopwekking.  

 

Energiebesparing

Rob Koedijker liet zien wat mensen allemaal zelf kunnen doen aan energiebesparing in hun huis. Bijzonder was vervolgens om kennis te maken met de mensen in de zaal en te merken hoeveel mensen er al stappen hebben gezet naar energiebesparende maatregelen. Dat gaf een heel betrokken gesprek.  En een aantal dingen kun je meteen al doen, zoals overal ledlampen in draaien.

Lidmaatschap

Het is enorm steunend dat er wekelijks mensen lid worden van de energiecoöperatie. Iedereen die lid wordt heeft ook een stem. 17 mei 2018 was een speciale  bijeenkomst voor leden bij Scoutinggroep Klaas Toxopeus. Deze locatie zijn we ook aan het onderzoeken voor een collectief zonnedak.

Warmtetransitie

Na de pauze vertelde Pieter Knijff uitgebreid over de warmtetransitie en warmtepompen.
Uit de zaal bleek dat vijf mensen zelf al een warmte pomp (veelal hybride) in hun huis hebben. Fijn om enthousiaste ervaringen van mensen te kunnen delen. Interessant om te horen dat onze koelkast eigenlijk ook al een warmtepomp is.

 

Collectieve Energieopwekking

We ronden af met een verhaal over collectieve energieopwekking door Wim Schaap. Komende tijd komen er een verschillende collectieve daken beschikbaar waarvoor we participaties gaan werven. Ook zijn we op zoek naar grote daken en parken voor collectieve energie opwekking. Hierbij komen ook vragen naar voren als, wat past in het landschap en wat zijn op dit moment de grenzen, bijvoorbeeld geen zonnepanelen mogelijk bij een beschermd dorpsgezicht. 

 

Postcoderoosregeling

Bij collectieve energieopwekking maken we gebruik van de zogenaamde postcoderoos-regeling. Leden van de coöperatie die participeren krijgen een energiebelasting-korting op hun energienota. Binnenkort starten we met de werving van participanten. Heeft u interesse? Neem gerust contact op als u meer wilt weten of wilt deelnemen.

 

Straatacties in heel Wijdemeren

Er zijn al twee ambassadeurs die een straatactie aan het voorbereiden zijn.  We komen graag langs om met uw straat in gesprek te gaan over de mogelijkheden van een energietransitie. Wat doet u zelf in uw eigen huis en wat kunt u samen met de buren doen, zoals collectieve inkoop of een warmtenet?

 

Training energiecoaches

Binnenkort start er weer een training voor energiecoaches. Denkt u erover om energie coach te worden? Meldt u aan en doe mee met de training!